Es tracta d’un producte tèxtil completament pur i biodegradable,
seguint la filosofia “cradle to cradle”:
neix de la Terra i torna a ella. Deixa qualsevol de les nostres peces sobre terra
i acabarà per descompondre’s totalment i tornar a formar part del planeta.