Quan vam crear Organic Cotton Colours, poc podíem imaginar que les nostres peces acabarien sent una necessitat. La manera de vida urbà i els nombrosos químics i camps electromagnètics als quals ens veiem sotmesos diàriament han fet créixer, de forma exponencial, afeccions que requereixen teixits Organic Cotton Colours per millorar la qualitat de vida.

Actualment, existeixen milions d’afectats/as amb patologies diverses desencadenades davant olors químiques; persones que senten malestar quan utilitzen determinades peces de vestir o s’aproximen a camps electromagnètics de baixa freqüència. Milers d’aquests homes i dones estan a l’espera que el seu mal obtingui reconeixement mundial. Nombroses persones, davant una societat que prioritza el benefici per sobre de la salut, ni tan sols coneixen el perquè de la seva afecció.

Se sap que existeix una relació molt directa entre la fibromiàlgia (fatiga, dolors, llacunes mentals…), la SQM (Sensibilitat Química Múltiple) i la electrosensibilitat (sensibilitat extrema als camps magnètics). A Organic Cotton Colours hem pres consciència gràcies als testimoniatges directes d’afectats que han realitzat una gran treball de divulgació i de les associacions que impulsen i afavoreixen l’ús dels nostres productes com a mesura pal·liativa. L’absoluta falta de químics de les nostres peces en tot el seu procés, la negativa a usar tints i la cura extrema en la confecció, perquè només cotó orgànic certificat de baixa conductivitat o productes naturals freguin la pell, han convertit a Organic Cotton Colours en un instrument que facilita la vida diària d’un percentatge, desgraciadament, cada vegada més alt de la població.

Són 25 anys d’experiència i dedicació als nostres clients, centenars de testimoniatges directes d’associacions d’afectats, naturalistes, clíniques… El nostre desig és treballar estretament amb tots ells, col·laborant amb xerrades, conferències, visites guiades i preus avantatjosos. A Organic Cotton Colours volem servir de plataforma de suport per un model de vida més sostenible, sa i natural.

Pàgines d’interès (si pertanys a una associació i no es troba en aquest llistat, per favor, contacta amb nosaltres):