Sabies que en la indústria convencional els teixits passen per més d’una vintena de processos d’acabat,
la major part d’ells en humit?

El fulardat, la polvorització, l’esgotament, el recobriment, el suavitzat, l’antiarrugues, l’antimicrobià,
el fungicida, l’antisèptic, els tractament enzimàtics, la humectabilitat, i un llarg etcètera.

Nosaltres apliquem un únic rentat per treure les grasses vegetals derivades de la teixidoria.
Només allò que és natural, I això és tot.

Per això les peces Organic Cotton Colours són úniques al món.